اعلان توظيف في شركة معلوماتية جانفي 2013

اعلان توظيف في شركة معلوماتية جانفي 2013
Société informatique Recrute janvier 2013

المناصب والرتب المطلوبة:

Ingénieur en Informatique (développement)
Technicien en informatique
Webmaster
Commerciaux possédant véhicule
Ingénieur ou Technicien en électronique
Acheteur Démarcheur
Réceptionniste
Comptable
Chargé de suivi des achats


اعلانات التوظيف في الشركات الجزائرية جانفي 2013
اعلان توظيف في شركة معلوماتية جانفي 2013